TEENUSEDKATALÜSAATORITE VASTUVÕTU TINGIMUSED

Puhas keraamika:

 

 

Katalüsaatorid koos metallfooliumiga sees:

 

Lõigatud metallfoolium:

 

NB! Suures koguses katalüsaatorid veame ära oma transpordiga!