FIRMAST

KAT ELEKTRONIK tervitab Teid sellel kodulehel! Meie firma asutati 11. augustil 2011.a.

Meie ettevõtte peamine tegevusvaldkond on elektroonikaseadmete, autokatalüsaatorite ning väärismetalle sisaldavate jäätmete kokkuost, kogumine ja käitlemine. Sel viisil tagame me väärismetallide olemasolu ka järeltulevatele põlvedele. Oleme keskendunud pikaajalisele koostööle ja tugevale partnerlusele, seetõttu püüame oma klientidele maksta kohaletoodud materjalide eest kõrgeimat hinda. Vastastikku kasulikku koostööd pakume nii üksikisikutele kui juriidilistele isikutele. Vajadusel sõlmime lepingu.

Meie vastuvõtupunktis on kõik vajalikud seadmed, mis lubavad meil hinnata vanametalli maksimaalselt kiiresti ja täpselt.Tööga on kaasatud koolituse läbinud spetsialistid.

Me ostame igas koguses elektrotehnilisi jäätmeid ja autode kasutatud katalüsaatoreid. Piiranguid selles küsimuses ei ole ja see teeb koostöö meiega mugavaks ning maksimaalselt lihtsaks.

 


Kat Elektronik on saanud jäätmeloa № L. JÄ/321198 kõiksugu elektroonikajäätmete ja sõidukite kasutatud katalüsaatorseadmete kogumiseks ning ümbertöötlemiseks.