TEENUSEDVORMISTAMINE JA ÄRAVEDU

Meie abiga vabanete Te kasututest asjadest. Peale selle, oleme me igale kliendile valmis pakkuma koostööks kasulikke tingimusi.  Elektroonikajäätmeid ja katalüsaatoreid võib ära anda nii komplektsetena kui ka üksikuteks detailideks lahtivõetuna, valides välja kõige hinnalisemad elemendid. Valik on Teie!

 

Kat Elektronik tegutseb Eesti Vabariigi  Keskkonnaameti  Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontori poolt välja antud jäätmeloa nr. L. JÄ/321198 alusel, mis võimaldab füüsilistele ja juriidilistele isikutele pakkuda teenuste kompleksi elektroonika, kompuutertehnika ning katalüsaatorite utiliseerimise alal:

 

 

 

Avaldus jäätmete väljaveoks:

 

*Organisatsiooni nimetus :
Utiliseerimise objektid?:
Umbkaudne kogus (kg või tk):
Asukoht:
Täiendav informatsioon:
*Kontaktisik:
*Telefon:
E-post: